Účetnictví

Účetnictví

Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)

 • Průběžné vedení daňové evidence dle zákonných norem
 • Peněžní deník
 • Přijaté faktury
 • Závazky
 • Vydané faktury
 • Pohledávky
 • Pokladna
 • Bankovní účty
 • Nepeněžní operace
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka a daňová přiznání

Vedení účetnictví (podvojné účetnictví)

 • Průběžné vedení účetnictví dle zákonných norem
 • Deník
 • Hlavní kniha
 • Přijaté faktury
 • Závazky
 • Vydané faktury
 • Pohledávky
 • Pokladna
 • Bankovní účty
 • Vzájemné zápočty
 • Doklady trvalého účtování
 • Rozvaha a Výsledovka
 • Zpracování požadovaných analýz
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka a daňová přiznání