Ing. Jiří Lešek - Daně, mzdy, účetnictví

tel.: +420 776 551 080, +420 606 373 323

Mzdy

Mzdy

Mzdová agenda

  • Zpracování mezd
  • Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
  • Roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  • Podklady pro odvody z mezd
  • Vedení mzdových dokladů
  • Zpracování ELDP

Personální agenda

  • Vyhotovení pracovních smluv
  • Přihlášky a odhlášky při vzniku a ukončení pracovního poměru pro ČSSZ a ZP
  • Vyhotovení dokladů při ukončení pracovního poměru